ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ‘ਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 25 ਲੱਖ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ‘ਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ‘ਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 25 ਲੱਖ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ‘ਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ MBBS ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ … Read more

error: Content is protected !!